• گواهینامه های قانونی شرکت شاب 

  سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان

  مجوز خدمات پس از فروش برای کلیه محصولات برند Genius و Mifa وLepow به شماره 53760/96/370 مورخ 1396/12/07

 • سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان

  تاییدیه شبکه خدمات پس از فروش برای محصولات برند , AKG , JBL , Harman Kardon Creative به شماره 53794/96/370 مورخ 1396/12/07

 • گواهی فعالیت نمایندگی نام تجاری Genius

  از وزارت صنعت معدن و تجارت به شماره 9006325635 مورخ 1395/05/11

 • گواهی فعالیت نمایندگی نام تجاری Mifa

  از وزارت صنعت معدن و تجارت به شماره 9006325527 مورخ1395/05/13

 • گواهی فعالیت نمایندگی نام تجاری Lepow

  از وزارت صنعت معدن و تجارت به شماره 9007555235 مورخ1395/08/23

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک به شماره 420432 به تاریخ 1401/07/27

 • سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

  مجوز فعالیت به شماره 1165/ص ت 1400 اعتبار تا 1401/04/12

 • گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی (مجمع عالی واردات)

  شماره عضویت 00025-95 مورخ 1396/01/01

 • اتحادیه صنف لوازم برقی شمیرانات

  پروانه کسب به شماره 0466002385 اعتبار تا 1401/02/17