معرفی کوتاه شرکت شاب

 • اهداف شرکت

  شرکت شاب با گرد همايی جمعی از اساتيد با سابقه دانشگاههای ايران در سال ۱۳۷۳ تشکيل گرديد

  عضویت

 • مطالعه ، بررسی و پيشنهاد جديدترين و کاراترين سيستم های سخت افزاری ، رايانه و فن آوری اطلاعات به شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی
 • ايجاد ارتباط و اخذ نمايندگی از توليد کنندگان معتبر بين المللی سيستم های رايانه و قطعات جانبی
 • ارتقاء سطح دانش و بينش انفورماتيکی در کشور
 • واردات سيستم ها و قطعات جانبی رايانه با توجه به نمايندگيهای اخذ گرديده
 • تنظيم و شناخت بازار قطعات رايانه ای به منظور ارائه سهل ترين و بهترين کيفيت سخت افزاری- نرم افزاری در صنعت رايانه کشور
 • خدمات پس از فروش و پشتيبانی قطعات ارائه شده و آموزش چگونگی استفاده از قطعات
 • شورای عالی انفورماتيک کشور
 • وزارت صنايع ( پروانه توليد رايانه و قطعات جانبی )
 • انجمن شرکتهای انفورماتيکی ايران
 • سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 • سنديکای توليدکنندگان رايانه
 •